Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць.
Випуск 123 (частина І).
К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Інститут міжнародних відносин, 2014. – 175 с.

Published: 2016-06-08

Article