Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць.
Випуск 126 (частина ІІ).
К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Інститут міжнародних відносин, 2015. – 184 с.
У Збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, міжнародного права та міжнародних економічних відносин.
Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.

Published: 2016-04-09

Article