INSTITUTE OF JURY TRIAL IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL EXPERIENCE

  • V Kolyukh Taras Shevchenko National University of Kyiv

Abstract

The author reveals the experience of the functioning of the jury in the legal proceedings of foreign countries in accordance with its main models in the world legal practice. Particular attention is paid to the procedure for the formation of jury lists and their quantitative composition; judicial review of cases involving juries; the specifics of the decision to recognize the guilt (innocence) of a person in the commission of a crime. The concept of a verdict is investigated. The provisions of the new Criminal Procedural Code of Ukraine regulating the functioning of the jury in the court of first instance are analyzed. It is established that the Ukrainian legislation borrowed the continental (European) model of the jury trial, which together with professional judges decide the issue of fact and law issues.

Author Biography

V Kolyukh, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Doctor of Political Science, associate professor of Political Science

References

Pro sudoustriy i status suddiv: Zakon Ukrayiny vid 2 chervnya 2016 r. # 1402-VIII. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2

Aparova T. V. Sudy y sudebnyy protsess Velykobrytanyy: Anhlyya, Uel’s, Shotlandyya / T. V. Aparova; Yn-t mezhdunar. prava y ekonomyky. – M.: Tryada, Ltd, 1996. –157 s.

Berchuk D. V. Porivnyal’no-pravovyy analiz u kontynental’niy, anhlosaksons’kiy pravovykh systemakh ta v Rosiyi / D. V. Berchuk // Porivnyal’no-analitychne pravo. – 2014 r. – № 1 – S. 295–299.

Bomov O. P. K voprosu o kolychestvennom sostave kollehyy prysyazhnыkh zasedateley / O. P. Bomov, O. N. Tyssen // Advokatskaya praktyka. – 2009. – № 1. – S. 37–39.

Vyrok kolehiyi suddiv sudovoyi palaty u kryminal’nykh spravakh Apelyatsiynoho sudu L’vivs’koyi oblasti vid 24 lypnya 2014 r. Sprava № 1-kp/463/4/14 [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39879760

Vyrok Lychakivs’koho rayonnoho sudu m. L’vova vid 4 bereznya 2014 r. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: Sprava # 1-kp/463/4/14 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37461777

Holovnenkov P. V. Uholovno-protsessual’nыy kodeks Federatyvnoy Respublyky Hermanyya – Strafprozessordnung (StPO): nauch.-prakt. komment. y per. teksta zakona / P. V. Holovnenkov, N. V. Spytsa; vstup. st. Uve Khell’manna. – M.: MHYuA, 2012. – 404 s.

Hrubinko A. V. Problemy i perspektyvy zaprovadzhennya sudu prysyazhnykh u systemi sudochynstva Ukrayiny: zarubizhnyy dosvid ta vitchyznyana praktyka / A. V. Hrubinko, N. M. Yarchuk // Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal. – №1 – 2014 r. – S.11–15.

Hutsenko K. F. Osnovy uholovnoho protsessa SShA / K.F. Hutsenko. – M.: Yzd-vo MHU, 1979 – 246 s.

Kolomenskaya S. A. Sostav y chyslennost’ kollehyy prysyazhnыkh zasedateley v SShA / S. Kolomenskaya // Rossyyskaya yustytsyya. –2007. – № 9. – S. 68–70.

Mykheenko M. M. Uholovno-protsessual’noe pravo Velykobrytanyy, SShA y Frantsyy: uchebnoe posobye / M. M. Mykheenko, V. P. Shybyko. – Kyev: Nauka. – 2003 – 271 s.

Neshyk T. Aktual’ni pytannya formuvannya ta zatverdzhennya spyskiv prysyazhnykh v Ukrayini / T. Neshyk // Teoriya i praktyka. – 2014 r. – Traven’ – S. 84–89.

≪Papon proty Frantsiyi≫: rishennya Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny vid 25 lypnya 2002 r. № 54210/00 [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2522.html

Rudenko V. N. Uchastye hrazhdan v otpravlenyy pravosudyya v sovremennom myre / V. N. Rudenko; RAN, Ural. otd-e, Yn-t fylosofyy y prava. – Ekaterynburh : UrO RAN, 2011. – 644 s.

Serdyns’kyy V. S. Osoblyvosti zdiysnennya pravosuddya sudom prysyazhnykh u Frantsuz’kiy Respublitsi / V. S. Serdyns’kyy // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiya 2016 r. – № 20 – S. 165–168.

Slovs’ka I. Ye. Sud prysyazhnykh: stanovlennya i funktsionuvannya (zarubizhnyy dosvid)/ I. Ye. Slovs’ka // Pravo i suspil’stvo. – № 5 (2) – 2015 r. – S. 72–77.

Solodkov A. A. Suchasni svitovi modeli sudu prysyazhnykh / A. A. Solodkov // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiya. – 2014 r. – № 10-2. – Tom 2 – S. 133–135.

Solodkov A. A. Teoretychni osnovy ta praktyka zdiysnennya provadzhennya v sudi prysyazhnykh v Ukrayini: dys. k. yu. n., spets.: 12.00.08 – kryminal’nyy protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diyal’nist’ / A. A. Solodkov. – Kharkiv. – 2015 r. – 219 s.

Tertyshnyk V. M. Sud prysyazhnykh: sut’ ideyi ta yiyi mimikriya pry formuvanni kryminal’noho sudochynstva Ukrayiny / V.M. Tertyshnyk, N. S. Solnyshkina // Pravo i suspil’stvo – 2012 r. – № 3 – S. 221–224.

Fedorov D. Sud prysyazhnykh v Ukrayne: strannyy hybryd sovetskoho y evropeyskoho pravosudyya / D. Fedorov [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://1k.com.ua/485/details/3/20.

Yanovs’ka O. H. Kontseptual’ni zasady funktsionuvannya i rozvytku zmahal’noho kryminal’noho sudochynstva: monohrafiya / O. H. Yanovs’ka. – K. : Pretsedent, 2011. – 303 s.

Yatsenko N. H. Narodni zasidateli ta sud prysyazhnykh u tsyvil’nomu protsesi: istoriya I suchasnist’ / N. H. Yatsenko // Visnyk Vyshchoyi rady yustytsiyi. – 2011. – № 1 (5). – 230 s .

Yak pratsyuye sud prysyazhnykh v Ukrayini. – [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://ukr.segodnya.ua/ukraine/kak-rabotaet-sud-prisyazhnyh-v-ukraine-711118.html.

Williams v. Florida, 399 U.S. 78 (1970). – [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/399/78/case.html.__

Published
2017-11-18