THE THREE SEAS INITIATIVE AS AN ELEMENT OF A STABILIZATION SYSTEM IN EASTERN AND MIDDLE EUROPE. BETWEEN THE POLITICAL CONCEPTION ITSELF AND THE POLITICAL PRACTICE

  • P. Tomaszewski Nicolaus Copernicus University Torun. 

Abstract

The purpose of the present paper is to demonstrate the conception of the cooperation in Eastern-Middle Europe which took into effect with the considerable participation of Poland, with the conception in question being referred to as “Three Seas Initiative”. The said Initiative aims at expanding the infrastructural, economic, energy-related as well as scientific and cultural cooperation among 12 states. The development of the abovementioned initiative seems to be vitally important for Ukraine as well as for the countries that are neighbors of the EU in terms of provisioning of their political and economic independence. Moreover, the strengthening of bilateral cooperation within the ranks of this initiative inevitably increases chances for the admission of Ukraine to the EU. The further cooperation “Three Seas Initiative” shall be considered the connecting link between the states and be regarded as a key direction for the political efforts of a respected governmental bodies of participating counties.
Key words: Three Seas Initiative, energy sector, digital communication, Middle-Eastern Europe, geopolitics Poland.

References
1. Baziur Grzegorz. (2018) Trójmorze jako koncepcja bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego Europy Wschodniej, Przegląd Geopolityczny, no, 23.
2. Drei-Meere-Gipfel der Osteuropäer in Bukarest, https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_84467310/maas-mahnt-eu-zusammenhalt-an-drei-meere-gipfel-der-osteuropaeer-in-bukarest.html [10 VIII 2019].
3. Faryś Janusz. (1993) Koncepcja, czy koncepcje polskiej polityki zagranicznej w latach 1921-1939, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
4. Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, http://300gospodarka.pl/explainer/2019/08/01/fundusz-inwestycyjny-inicjatywy-trojmorza-czym-jest-nowa-inicjatywa-bgk-explainer/ [25 VIII 2019].
5. Kowal Paweł, Orzelska-Strączek Agnieszka. (2019) Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
6. Prezydent spotkał się z przywódcami Europy Środkowej i Południowej, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,17,prezydent-spotkal-sie-z-przywodcami-europy-srodkowej-i-poludniowej.html [10 VIII 2019].
7. Sienkiewicz Marcin. (2016) Koncepcja Trójmorza w Polskiej polityce zagranicznej po 2015 r., Dyplomacja i Bezpieczeństwo, no. 1.
8. Sykulski Leszek. (2018) Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Warszawa: Zona Zero.
9. Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Najważniejsze informacje, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,653,inicjatywa-trojmorza--three-seas-initiative.html [10 VIII 2019].
10. The speech made by the president of the Republic of Poland, Andrzej Duda, during Dubrovnik Forum 2016, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,69,wystapienie-prezydenta-rp-pana-andrzeja-dudy-podczas-dubrovnik-forum-2016.html [10 VIII 2019].
11. The Three Seas Initiative – Priority Intrconnection Projecst, http://three-seas.eu/wp-content/uploads/2018/09/LIST-OF-PRIORITY-INTERCONNECTION-PROJECTS-2018.pdf [10 VIII 2019].
12. Trójmorze przekonuje do swych prounijnych intencji, https://www.dw.com/pl/trójmorze-przekonuje-do-swych-prounijnych-intencji/a-45501804 [10 VIII 2019].
13. Zaporowski Zbigniew. (2007) Federalizm Józefa Piłsudskiego 1918-1922, [in:] Świat wokół Rzeczpospolitej: problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, ed. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin: Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej.

Author Biography

P. Tomaszewski , Nicolaus Copernicus University Torun. 


Philosophiae doctor, vice dean of the Faculty of Political and Security Studies 

Published
2020-01-28