PECULIARITIES OF ARMENIAN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ACTIVITIES IN THE UNITED STATES

  • O M Andreeva Institute of International Relations of the Kyiv National Taras Shevchenko University
  • L V Avetisyan Institute of International Relations of the Kyiv National Taras Shevchenko University

Abstract

It is stated that the Armenian community in the USA is one of the largest and most influential in the world. It is proved that the numerous Armenian community of the USA plays a prominent role in the development of Armenian-American relations. It is shown that the urgent issues for the development of the Armenian Diaspora is to overcome contradictions and competition within the Armenian Diaspora, especially among its most active organizations dealing with political issues. It will solve specific foreign policy tasks and promote the unification of the Armenian Diaspora based on group identity and common goals. The Armenian organizations, acting separately, complicate integration and unification within the community itself, lead to competition and disunity in defending its interests not only in the United States, but also in the world. It is determined that numerous Armenian Diaspora, famous and influential personalities of Armenian origin, national organizations and lobby groups are the “soft power” of Armenia. The Diaspora provides significant and comprehensive support to Armenian diplomacy in advancing national interests, especially in matters of international recognition and condemnation of the Armenian Genocide, the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict and overcoming the many economic problems that Armenia faces today. During the post-bipolar period, the Armenian Diaspora in America was quite active namely because of participation in various international organizations. To a certain extent, the Diaspora of Armenia followed the common tradition of using intergovernmental and intergovernmental associations to solve the problems of their states. On the other hand, the Armenian Diaspora confidently applied the method of "complementarily policy". This policy envisaged the deep involvement of the Republic of Armenia in the process of discussing and promoting projects of international organizations of various levels in the foreign policy of leading, influential states of the world and, first of all, the United States. In this regard, it is relevant to study the active and successful activities of the Armenian Diaspora in the United States. It is proved that Armenian Diaspora, with its rich international experience, seeks to integrate into American politics, which represents valuable experience for Ukraine, which has a significant Diaspora in the USA and Canada.

Author Biographies

O M Andreeva, Institute of International Relations of the Kyiv National Taras Shevchenko University
Doctor of Political Sciences, Professor, Chair of International Information of the
L V Avetisyan, Institute of International Relations of the Kyiv National Taras Shevchenko University
Graduate student

References

U.S. Census Bureau, American Community Survey. 2011. URL.: http://www.census.gov/programs-surveys/acs/ 2. Armyanskiy Natsionalnyy Komitet Ameriki. URL.:. https://anca.org/

Armenian Assembly of America. URL.: https://armenian-assembly.org/

Armyanskiye obshchiny Ssha i Rossii: sravnitelnyy analіz. Hayweb.Ru. 22.08.2012. URL.:. http://www.hayweb.ru/articles/1516-armyanskie-obschiny-ssha-i-rossii-sravnitelnyy-analiz.html 5. The Armenian General Benevolent Union. URL.:. http://www.agbu.org/ 6. Armenian Chamber. URL.:. http://www.armenianchamber.com/ 7. Armenian Cultural Association of America. URL.:. http://www.acaainc.org/ 8. Armenian-American Council of Churches. URL.:. http://www.acyoa.org/ 9. Americans for Artsakh. URL.:. http://www.americansforartsakh.org/ 10. Association of Armenian Missionaries of America. URL.:. http://www.amaa.org/ 11. Armenian Student Association.URL.: http://www.asainc.org/index.php

Council of Armenian students of the University of California. URL.: http://www.ocf.berkeley.edu/

Association of Armenian Graduates of Harvard University URL.: www.armenianharvard.edu 14. Sons and daughters of Armenia. URL.:. http://kofv.org/

Armenian Cultural Association of the University of Michigan. URL.: http://www.umich.edu/~armenia/index.html

Aroyan I. K. Armyanskaya diaspora v Rossii i Amerike: sravnitelnyy analiz usloviy adaptatsii molodykh migrantov. XXI Mezhdunarodnaya konferentsiya pamyati professora L. N. Kogana «Kultura. lichnost. obshchestvo v sovremennom mire: metodologiya. opyt empiricheskogo issledovaniya». 22–23 marta 2018 g.. Ekaterinburg. – Ekaterinburg: UrFU. 2018. S. 156-166. URL.: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59013/1/978-5-91256-403-1_2018_017.pdf

Atoyan V.Industriya «mozgovykh tsentrov» v Armenii. Problemy natsionalnoy strategi. № 4 (37). 2016. S.158–176.

Vardanyan T. Avetisyan K. Rol molodezhnykh obshchestvennykh organizatsiy v Armenii. Er.: NOF «Noravank». 2005. – 94 s.

Golovnev A. V. Belorussova S. Yu.. KisserT. S. Veb-etnografiya i kiberetnichnost. Uralskiy istoricheskiy vestnik. 2018. № 1. S. 100–108.

Intervyu s Khachigom Tololyanom. Novoye literaturnoye obozreniye. № 3. 2014. URL: http://www.nlobooks.ru/ node/5148 (dataobrashcheniya: 20.02.2018)

Avdashkin A. A. Globalnyye i lokalnyye diaspory. Vestnik udmurtskogo universiteta. Sotsiologiya. Politologiya. Mezhdunarodnyye otnosheniya. T. 2. vyp. 4. 2018. S.418–425.

Ganalanyan T. Naapetyan A. «Armyanskiye resursy» v SShA. Armyanskiy Fond «NORAVANK». 06.10.2010. URL.: http://noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=5060

Dzhangozyan Stella Yurayevna. Protsess razvitiya otnosheniy mezhdu Armeniyey i Diasporoy v usloviyakh utverzhdeniya nezavisimoy gosudarstvennosti / Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata politicheskikh nauk po spetsialnosti 23.00.02 Politicheskiye protsessy i instituty. Erevan 2016. – Nauchnyy rukovoditel – d.p.n.. professor A. P. Engoyan EREVAN 2016. – 177 s.

Troitskiy M. A. Kongress i politika SShA v otnoshenii Armenii. SShA i Kanada: ekonomika. politika. kultura. – 2017. – №4. – S. 89–103. URL.: https://mgimo.ru/library/publications/kongress_i_politika_ssha_v_otnoshenii_armenii_/

Gevorgyan O. Z. Faktor diaspory v otnosheniyakh armenii s ES i SShA. Postsovetskiye issledovaniya. T.1. №6. 2018. URL.:https://cyberleninka.ru/article/n/faktor-diaspory-v-otnosheniyah-armenii-s-es-i-ssha

Gabriyelyan A.A. Analiz nagorno-karabakhskogo konflikta: respublika artsakhna poroge peremen / Problemy natsionalnoy bezopasnosti v usloviyakh globalizatsii i integratsionnykh protsessov (Mezhdistsiplinarnyye aspekty) / Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo foruma. – Er.: Izd-vo RAU. 2017. – C. 34-43. – 340 s.

Galastyan A. Karabakhskiye virazhi vo vneshney politike SShA. Mezhdunarodnaya zhizn. 27.04.2016. URL.: https://interaffairs.ru/news/show/15177.

Published
2019-05-02