THE THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDYING OF THE PROBLEM OF THE SETTLING THE “FROZEN CONFLICTS” IN THE POST-SOVIET AREA

  • M Doroshko Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University
  • O Alexeichenko Institute for International Relations and Linguistics the name of the Averroes Interregional Academy of Personnel Management
  • I Voloshenko Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University

Abstract

The article is devoted to the analysis of such threats of regional and global security as "frozen conflicts", and the approaches of their settlement in the post-Soviet space. The aggressive policy of the Russian Federation in relation with Ukraine, actualize this topic, because there is a threat of appearance a similar conflict on the territory of Ukraine.
The paper analyzes the theoretical approaches to the research of "frozen" and ethnopolitical conflicts by domestic (G.Perepelitsa, O.Kartunov, A.Kisse, V.Kotygorenko) and foreign (R. Bruebooker, E. Hobsbawm, R.Dahrendorf, J. Rothschild, E. Smith) scientists. Considerable attention is paid to the study of the understanding of such conflicts by russian scientists (M. Lebedeva, A. Zdravomyslov, A. Tsigankov).
The paper determined the main reasons and preconditions of interethnic contradictions on the post-Soviet area. Also determined the main approaches to the category of "frozen conflict" and their peculiarities in the region. The process of resolving such conflicts and their mechanisms, proposed by different scientific schools, is thoroughly studied. In the paper is determined the role of mediation in resolving conflicts of this kind.
Key words: "frozen conflicts", interethnic relations, ethnopolitical conflict, settlement, post-Soviet space, political science.

Author Biographies

M Doroshko, Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University
Doctor hab., Professor, Head of the Department of International Regional Studies
O Alexeichenko, Institute for International Relations and Linguistics the name of the Averroes Interregional Academy of Personnel Management
PhD, Associate Professor of the Department of International Relations and International Information of the Ukrainian-Arab
I Voloshenko, Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University
PhD, Assistant Professor of the Department of International Regional Studies

References

Abdulatipov R.G. Etnopoliticheskie konfliktyi v stranah SNG: nekotoryie mirotvorcheskie i pravovyie mehanizmyi razresheniya / R.G. Abdulatipov. – Baku: B. i., 1996. – 365 s.

Abdulatipov R.G. Etnopolitologiya: Uchebnoe posobie dlya vuzov / R.G. Abdulatipov. – SPb.: Izd-vo «Piter», 2004. – 320 s.

Arendt H. Nachala totalitarizma / H. Arendt // FIlosofIya polItiki: HrestomatIya: U 4 t. / Avt.-uporyad.: V.P. Andruschenko (ker.) ta In. – K.: Znannya UkraYini, 2003. – T. III. – S. 217 – 233.

Bolshakov A.G. Natsionalnyie interesyi Rossiyskoy Federatsii v «zamorozhennyih konfliktah» postsovetskogo prostranstva: dilemmyi nezavershennosti / A.G. Bolshakov // Konfliktologiya. – 2009. – №2. – S.34-48.

Bolshakov A.G. Etnicheskie vooruzhennyie konfliktyi v postkommunisticheskih gosudarstvah evropeyskoy periferii: Avtoref. diss. … d-ra polit nauk: 23.00.02 / A.G. Bolshakov. – Kazan, 2009. – 42 s.

Brubaker R. Ethnicity without groups / R. Brubaker. – Cambridge : Harvard University Press, 2004. – X, 283 p.

Darendorf R. Elementyi teorii sotsialnogo konflikta / R. Darendorf // Sotsis. - 1994. - № 5. - S. 142-147.

Darendorf R. Obschestvo i svoboda / R. Darendorf // FIlosofIya polItiki: HrestomatIya: U 4 t. / Avt.- uporyad.: V. P. Andruschenko (ker.) ta In. – K.: Znannya UkraYini, 2003. – T. III. – S. 24-31.

Dimitrov N.N. Mezhdunarodno-pravovaya priroda i suschnost sovremennogo mirotvorchestva / N. N. Dimitrov // Gosudarstvo i pravo. – 2008. – №8. – S. 45-51.

Etnopoliticheskiy konflikt: puti transformatsii: nastolnaya kniga Berghofskogo tsentra / per. s angl. L. Ziminoy, N. Kulakovoy; red. V. Tishkov, M. Ustinova; In-t etnologii i antropologii im. N.N. Mikluho-Maklaya RAN; Berghofskiy issled. tsentr konstruktiv. uregulirovaniya konfliktov. – M.: Nauka, 2007. – 583 s.

Hobsbaum E. Natsii i natsionalizm posle 1780 g. / Per. s angl. A.A. Vasileva / E. Hobsbaum. – SPb.: Aleteyya, 1998. – 306 s.

Kartunov O.V. Etnopolitolohiia yak naukova i navchalna dystsyplina / O. Kartunov, O. Marukhovska // Politolohichni chytannia. - 1994. - № 3. - S. 70-89.

Kartunov O.V. Vstup do etnopolitolohii: naukovo-navchalnyi posibnyk / O.V. Kartunov. – K.: Krok, 1999. – 300 s.

Kisse A. Novitni kontseptsii etnichnoho konfliktu: sutnist i typolohiia / A. Kisse // Politychnyi menedzhment. - 2005. - № 1 (10). - C.14-23.

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 135. 2018. .

Kosolapov N.A. Konflikt kak instrument stabilnosti v mezhdunarodnyih otnosheniyah / N. A. Kosolapov // Ocherki teorii i politicheskogo analiza mezhdunarodnyih otnosheniy / Nauchno-obrazovat. forum po mezhdunar. otnosheniyam. – M., 2002. – S. 173-178.

Kosovo: Mezhdunarodnyie aspektyi krizisa: sbornik / Moskovskiy Tsentr Karnegi; Red. D. Trenin; E.Stepanova. - M.: Gendalf, 1999. - 309 s.

Kotyhorenko V.O. Do pytannia pro metodyku doslidzhennia etnichnykh konfliktiv / V.O. Kotyhorenko // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy. – 2000. – Vyp. 12. – S. 95–102.

Lebedeva M.M. Politicheskoe uregulirovanie konfliktov: podhodyi, tehnologii, resheniya / M.M. Lebedeva. - M.: Aspekt-Press, 1997. – 303 s.

Mayboroda A.N. Teoriya etnopolitiki v zapadnom obschestvovedenii / A.N. Mayboroda. – K.: Naukova dumka, 1993. – 228 s.

Mitchell C. Problem-Solving Exercises and Theories // Conflict Resolution Theory and Practice: Integration and Application / Eds. D.J.D. Sandole, H. van der Merwe / C. Mitchell. - Manchester; NY: Manchester UP, 1993.

Nikitin A. Mezhdunarodnyie konfliktyi i ih uregulirovanie / A. Nikitin // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie otnosheniya. - 2006. - №2. - S. 2-11.

Pain E.A. Etnopoliticheskiy mayatnik. Dinamika i mehanizmyi etnopoliticheskih protsessov v postsovetskoy Rossii / E. Pain / Institut sotsiologii RAN. - M., 2004. - 328 s.

Pain E.A. Tipologiya etnopoliticheskih konfliktov v post-SSSR kak vvedenie v izuchenie ih prirodyi. Tezisyi doklada v Moskovskom Tsentre Karnegi / E.A. Pain. - M., 1996. – 27 s.

Perepelitsa G. Konflikt v Pridnestrove (1). Istoriya, prichinyi, evolyutsiya / G. Perepelitsa [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.blackseanews.net/read/116

Perepelitsa G.N. Konflikt v Pridnestrove: prichinyi, problemyi i prognoz razvitiya / G.N. Perepelitsa. – K.: Stilos, 2001. – 147 s.

Perepelytsia H. Retrospektyvnyi analiz roli vnutrishnikh konfliktiv u postkomunistychnii Yevropi / Hryhorii Perepelytsia // Istorychnyi zhurnal. - 2004. - № 5. - S. 3-16.

Perepelytsia H.M. Henezys konfliktiv na postkomunistychnomu prostori Yevropy / H.M. Perepelytsia. – K.: Stylos - PTs «Foliant», 2003. – 256 s.

Perepelytsia H.M. Konflikty v postkomunistychnii Yevropi: Monohrafiia / H.M. Perepelytsia. – K.: NISD, 2003. – 432 s.

Perepelytsia H.M. Voienna bezpeka Ukrainy na mezhi tysiacholit / H.M. Perepelytsia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/book/bezpeka/index.htm

Plaksenko M.L. Prydnistrovska problema ta yii vplyv na realizatsiiu interesiv Ukrainy u Chornomorskomu rehioni.: Avtoref. dys. … kand. polit. nauk: 21.01.01 / M.L. Plaksenko. – K., 2011. – 18 s.

Politologiya: hrestomatiya / Sost. prof. M.A. Vasilik, dots. M.S. Vershinin. - M.: Gardariki, 2000. - 843 s.

Politolohiia: Pidruchn. dlia vyshch. navch. zakladiv / Za zah. red. kand. filos. nauk Yu. I. Kulahina, d-ra ist. nauk, prof. V. I. Poluriza. – K.: Alterpres, 2002. – 612 s.

Prymush M.V. Etnopolitychna mobilizatsiia yak faktor zarodzhennia ta rozvytku etnopolitychnykh konfliktiv / M.V. Prymush [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.socialscience.com.ua/jornal_content/88/ba227783a050755b57e71cac706d2065

Regionyi stanovyatsya «goryachimi» [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.zagranitsa.info/article.php?idart=4426&new=442

Rothschild J. Ethnopolities: A conceptual framework. - New York: Columbia University Press, 1981.

Rothschild J. Nationalism and Democration in East Europe: lesson from the Past / Nationalities Papers. Yoe, 22. - 1994. - № 1.

Actual problems of international relations. Release 135. 2018

Ryibakov S. Anatomiya etnicheskoy destruktivnosti / S. Ryibakov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya. – 2001. - № 4. – S. 3-39.

Shtanski N.V. Problemyi uregulirovaniya konflikta v Pridnestrove / Moldove: mezhdunarodnyie aspektyi: Avtoref. diss. … kand. polit. nauk: 23.00.04 / N.V. Shtanski. – M.: MGIMO(U), 2012. – 30 s.

Smit E. Natsii ta natsionalizm u hlobalnu epokhu / Per. z anhl. M.Klymchuka i T.Tsymbala / E. Smit. - K.: Nika-Tsentr, 2006. - 320 s

Stepanova E. Gosudarstvo i chelovek v sovremennyih vooruzhennyih konfliktah / E. Stepanova // Mezhdunarodnyie protsessyi. – T. 6. - №1(16). Yanvar-aprel. - 2008. – S. 37-43.

Tishkov V.A. Etnichnost, natsionalizm i gosudarstvo v postkommunisticheskom obschestve / V.A. Tishkov // Voprosyi sotsiologii. – 1993. - №1/2. - S.3-38.

Tishkov V.A. O prirode etnicheskogo konflikta / V.A. Tishkov // Svobodnaya myisl. – 1993. – № 4. – S. 4-15.

Tishkov V.A. Rekviem po etnosu: Issledovaniya po sotsialno-kulturnoy antropologii / V.A. Tishkov; Ii-t antropologii im. N.N.Mikluho-Maklaya. - M.: Nauka, 2003. – 544 s.

Tsyigankov A.P. Sotsiologiya mezhdunarodnyih otnosheniy: analiz rossiyskih i zapadnyih teoriy : ucheb. posobie dlya vuzov / A.P. Tsyigankov, P.A. Tsyigankov. – M.: Aspekt Press, 2006. – 238 s.

Yatsenko N. E. Tolkovyiy slovar obschestvovedcheskih terminov / N.E. Yatsenko. – M., 1999.

Zdravomyislov A. G. Sotsiologiya konflikta / A.G. Zdravomyislov. - M.: Aspekt-press, 1996. – 437 s.

Zdravomyislov A. Mezhnatsionalnyie konfliktyi v postsovetskom prostranstve. 2-e izd. / A. Zdravomyislov. - M.: Aspekt Press, 1999. - 286 s.

Zdravomyislov A.G. Mezhnatsionalnyie konfliktyi v Rossii i postsovetskom prostranstve (Analiticheskiy doklad) / A.G. Zdravomyislov, S.Ya. Matveeva // Issledovaniya po prikladnoy i neotlozhnoy etnologii. Vyip. 85.- M.: In-t etnologii i antropologii RAN, 1995. - C. 74-82.

Published
2018-10-05