ECONOMIC SITUATION AND GENESIS OF THE WORLD ELECTRONIC BUSINESS

  • V Polivanov Kyiv National Trade Economic University
  • N Dmytriyeva “KROK” University

Abstract

Abstract. World e-business today is a topical issue, which requires careful study, development,
analysis and further application in practice to optimize the trading sector of the global digital
economy. In this article, the authors summarize the results of research by predecessors, as
well as certain actual events and trends in the further development of the international electronic
trade and economic activities, which should be studied in detail and will be appreciated
in the future.
In particular, the authors of the article find out the economic essence, place, theoretical and
methodological foundations of the conceptual-categorial apparatus, the genesis of mentioned
problems and the specifics of its development. This approach appears to be the subject of our
further scientific research and encourages the following search stages: identification of determinants
that affect the development of the international e-economic activity and research of international
aspects of institutional provision of its regulation.
Key words: digital economy, electronic (е-) business, electronic (е-) commerce, e-commerce,
Internet, information and communication technologies, international electronic trade
and economic activity.

Author Biographies

V Polivanov, Kyiv National Trade Economic University
PhD (Economics), Associate Professor of the Department of economic theory and competition policy
N Dmytriyeva, “KROK” University
Senior lecturer Faculty of International Relations

References

References

Hordon R. Dzh. Zakonchen ly ekonomycheskyy rost? Shest’ prepyatstvyy dlya ynnovatsyonnoho

rosta (na prymere SShA). Voprosы эkonomyky. 2013. # 4. S. 49–67.

Bell D. Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest. 1967. # 7. P. 102–118.

Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world.

New York : Viking, 1998. 179 p.

Kastel’s M. Halaktyka ynternet: razmyshlenyya ob ynternete, byznese y obshchestve / per.

s anhl. A. Matveeva ; pod red. V. Kharytonova. – Ekaterynburh : U-Faktoryya, 2004. 328

s.

Holovanov H. K 2021 20% vsey chelovecheskoy aktyvnosty budut svyazany s bol’shoy semerkoy

IT-kompanyy / Khaytek: ynformatsyonnyy resurs. 21 oktyabrya 2016. URL:

https://hightech.fm/2016/10/21/emerging-technology?utm_source=smi2pl&utm_

medium=cpc&utm_content=2419340

Dmytriyeva N. O. Mizhnarodna elektronna torhivlya v umovakh rozvytku hlobal’noho informatsiyno-

ekonomichnoho suspil’stva. Aktual’ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn :

zb. nauk. prats’. 2008. Vyp. 76. Ch. 2. S. 130–135.

Tsukerberh: Ynternet mozhet sozdat’ 140 myllyonov rabochykh mest / Ekonomycheskye

yzvestyya. 08.07.2014. URL: http://news.eizvestia.com/news_technology/full/867-cukerberg-

internet-mozhet-sozdat-140-millionov-rabochih-mest.

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 134. 2018 127

Do 2020 roku chvert’ hlobal’noyi ekonomiky bude tsyfrovoyu – Microsoft / Slovo i Dilo:

analitychnyy portal. 27 veresnya 2016. URL: https://www.slovoidilo.ua/2016/09/27/novyna/

ekonomika/do-2020-roku-chvert-hlobalnoyi-ekonomiky-bude-cyfrovoyu-microsoft.

Unlocking the potential of the Internet of Things / J. Manyika, M. Chui, P. Bisson et al. /

McKinsey Global Institute. June 2015 URL: http://www.mckinsey.com/insights/business_

technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world.

Pleskach V. L. Tekhnolohiyi elektronnoho biznesu : monohrafiya. K. : KNTEU, 2004. 223

s.

Fedyshyn I. B. Elektronnyy biznes ta elektronna komertsiya (opornyy konspekt lektsiy dlya

studentiv napryamku «Menedzhment» usikh form navchannya). Ternopil’ : TNTU im. Ivana

Pulyuya, 2016. 97 s.

Puhachevs’kyy H. F. Katehoriyi «torhivlya», «komertsiya», «biznes»: sutnist’ i vidnoshennya

do tovaroznavstva. Tovaroznavstvo ta innovatsiyi. 2012. Vyp. 4. S.3–7.

Malovychko S. V. Analiz stanu ta osoblyvostey rozvytku mizhnarodnoyi elektronnoyi

torhivli. Economic Annals-XXI. – Institute of Society Transformation. # 7–8 (1). 2015. S.

–19.

Pastukhov O. M. Elektronna torhivlya: nomen est omen?. Advokat. 2003. # 5. S. 14–15.

Panasyuk Y. Sekrety uspekha v Ynternete / LinkedIn Corporation: Slide Share. Jun 6, 2014.

URL: https://www.slideshare.net/newsite_by/ss-35564187/

Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for Developing

Countries. United Nations publication. New York ; Geneva, 2015. UNCTAD/IER/2015.

Sales No. E.15.II.D.1. 136 p. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf.

Crozier J., Gilmour L. C. Thesaurus A–Z. Glasgow : Harper Collins Publishers, 2005. 824

p.

Trade Facilitation Terms: An English – Russian Glossary. Second edition. New York ;

Geneva ; Moscow : United Nations Economic Commission for Europe, 2011. 311 r.

Petruk H. Internet yak dzherelo popovnennya ekonomichnoyi terminolohiyi suchasnoyi

anhliys’koyi movy. Filolohichni nauky: zb. nauk. prats’. Poltava, 2010. Vyp. 3. S. 110–115.

Sandiy L. V. Anhlomovni innovatsiyi sfery elektronnoyi komertsiyi: linhval’na ta sotsiolinhval’na

kharakterystyky. Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka

akademiya». Seriya: Filolohichna. 2010. Vyp. 14. S. 454–461.

Dmytriyeva N. O. Mizhnarodni y natsional’ni internet-auktsiony: klasyfikatsiyni oznaky ta

kharakterystyka diyal’nosti. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. 2010. # 3. S.

–65.

Makarenko Ye. Mizhnarodnyy informatsiynyy biznes: struktura, iyerarkhiya rynkiv, klasyfikatsiya

produktiv i posluh. Aktual’ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2012. Vyp. 105.

Ch. II. S. 88–99.

Yak smartfony zminyuyut’ vedennya biznesu / Online Ekspres: informatsiynyy veb-sayt. 18.

2017. URL: http://expres.ua/around/2017/07/18/252941-smartfony-zminyuyut-vedennya-

biznes.

Sandiy L. V. Anhlomovni innovatsiyi sfery elektronnoyi komertsiyi: linhval’na ta sotsiolinhval’na

kharakterystyky. Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka

akademiya». Seriya: Filolohichna. 2010. Vyp. 14. S. 454–461.

Crozier J., Gilmour L. C. Thesaurus A–Z. Glasgow : Harper Collins Publishers, 2005. 824

p.

Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for Developing

Countries. United Nations publication. New York ; Geneva, 2015. UNCTAD/IER/2015.

Sales No. E.15.II.D.1. 136 p. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf.

Actual problems of international relations. Release 134. 2018

Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and

Efficiency: Consultation Report / Technical Committee of the International Organization

of Securities Commissions. CR02/11 JULY 2011. 60 p. URL: http://www.iosco.org/library/

pubdocs/pdf/IOSCOPD354.pdf.

SEC, CFTC Announce Creation Of Joint CFTC-SEC Advisory Committee On Emerging

Regulatory Issues / U.S. Securities and Exchange Commission. 05. 11. 2010. URL:

http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-75.htm.

Trade Facilitation Terms: An English – Russian Glossary. Second edition. New York ;

Geneva ; Moscow : United Nations Economic Commission for Europe, 2011. 311 r.

Belen’kyy A. Kommertsyya v Ynternete: vchera, sehodnya, zavtra. Komp’yuter Press. 02.

URL: http://www.compress.ru/article.aspx?id=21978&iid=1005.

Worldwide retail ecommerce sales emarketer"s updated estimates and forecast through 2019

/ ed. D. Iankelevich. New York : e-Marketer inc., 2015. 24 p. URL:http://www.emarketer.

com/public_media/docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.

pdf.

Belen’kyy A. Konverhentsyya YT-, telekom- y medyatekhnolohyy na fone dyverhentsyy

Komp’yuter Press. 06. 2011. URL: http://compress.ru/article.aspx?id=22247.

Published
2018-04-12