COUNTERACTING RUSSIAN AGGRESSION IN INFORMATION SPHERE

  • N Yakovenko Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • G Piskorska Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Abstract

Aggression of Russia against Ukraine has implemented the concept of modern hybrid
threats. Information assets are becoming instruments of force. Opportunities have been
created to combine them with armed force. Russiaʼs regular use of negative information and
psychological influence on Ukrainian society is one of the most significant threats to information
security of Ukraine. The problem of effective opposition against Russian mass media propaganda
today, is extremely urgent for the EU and Ukraine, where the strategic narrative is in
the process of formation. In fact, the cooperation between Ukraine, the EU and other international
actors in this aspect would be topical and useful for all sides.
Key words: hybrid warfare, aggression of Russia against Ukraine, information space, information
security, strategic communications, propaganda and counter-propaganda, strategic
narrative, EU recommendations.

Author Biographies

N Yakovenko, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Doctor of Science (History), Professor
G Piskorska, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv
PhD (History), Senior Researcher

References

Doktryna informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny (2017 r.) [Doctrine of Information Security of

Ukraine (2017)], <http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374>

Kontseptsiya vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii (utv. Prezidentom RF 30. 11. 2016 g.)

[Concept of RF Foreign Policy (approved by RF President on 30. 11. 2016)], <http://www.

mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248>

Analitychna dopovidʼ do Shchorichnoho Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi

Rady Ukrayiny "Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny v 2016 rotsi". [Analytical

Report on Yearly Address of the President of Ukraine to the Supreme Rada of

Ukraine "On Internal and External Position of Ukraine" in 2016], <http://www.niss.gov.ua/

content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf>

Lucas E., Pomerantsev P. ‘Winning the Information War: Techniques and Counter-Strategies

in Russian Propaganda’: A Report by CEPA’s Information Warfare Project in Partnership

with the Legatum Institute, <https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2715>

Husarov V. Kremlʼ rozpochav novu informatsiynu operatsiyu proty Ukrayiny [The Kremlin

Has Started a New Information Operation against Ukraine], <http://osvita.mediasapiens.

ua/material/34281>

Konakh V. K. Suchasni tendentsiyi v zakhysti natsionalʼnykh mediaprostoriv (2016) [Modern

Trends while Protecting National Media Spaces], Strategichni Priorytety 1 (38),

<http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/11-1472818355.pdf>

Lipkan V. A. Sutnistʼ hibrydnoyi viyny proty Ukrayiny [Essence of Hybrid War against

Ukraine], <http://stratcom.co.ua/sutnist-gibridnoyi-vijni-proti-ukrayini/>

Lozova O. Hromadsʼki ta derzhavni initsiatyvy v ramkakh realizatsiyi mizhnarodnoyi informatsiynoyi

polityky Ukrayiny v umovakh hibrydnoyi viyny [Civic and State Initiatives

while Realizing International Information Policy of Ukraine in Conditions of Hybrid Warfare],

<http://iac.org.ua/gromadski-ta-derzhavni-initsiativi-v-ramkah-realizatsiyi-mizhnarodnoyi-

informatsiynoyi-politiki-ukrayini-v-umovah-gibridnoyi-viyni/>

Pocheptsov H. (2012) Vid Facebookʼy i hlamuru do Wikileaks: media komunikatsiyi [From

Facebook and Glamour to Wikipedia: Media Communications]. Kyiv: Spadshyna.

(Dis)Information: Fake It, Leak It, Spread It, Munich Security Report 2017 Post-Truth, Post-

West, Post-Order?, <https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/

munich-security-report-2017>

V Ukrayini za dva roky zaboronyly translyatsiyu 73 rosiysʼkykh kanaliv [73 Russian channels

are prohibited in Ukraine during two years], <http://zik.ua/news/2016/09/06/v_

ukraini_za_dva_roky_zaboronyly_translyatsiyu_73_rosiyskyh_kanaliv_840062>

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 133. 2017 47

"Hibrydna" viyna Rosiyi – vyklyk i zahroza dlya Yevropy (2016) ["Hybrid" War of Russia

is a Challenge and Threat for Europe], Bezpeka i oborona 9–10: 167–168, <http://razumkov.

org.ua/uploads/journal/ukr/NSD167-168_2016_ukr.pdf>

Informatsiyni vyklyky hibrydnoyi viyny: kontent, kanaly, mekhanizmy protydiyi: analit.

dop. za zah. red. A. Barovsʼkoyi [Information challenges of hybrid warfare : analytical report,

ed. by A. Barovska (2016)], <http://www.niss.gov.ua/public/File/2016_nauk_anal_

rozrob/inform_vukluku.pdf>

Informatsionno-psikhologicheskaya voyna, Vostochnyy front [Information and Psychological

Warfare, Eastern Front], <http://argumentua.com/stati/informatsionno-psikhologicheskaya-

voina-vostochnyi-front>

Operativnaya rabochaya gruppa po strategicheskim kommunikatsiyam (East StratCom Task

Force): voprosy i otvety [Operational Working Group on Strategic Communications: Questions

and Answers], <http://eeas.europa.eu/top_ stories/2015/261115_stratcom-east_qanda_

ru.htm>

Predstavlyayem Vam russkoyazychnyy sayt Yevropeyskoy Sluzhby Vneshnikh Svyazey

[Introducing Russian-Language Site of the European Service of External Ties],

www.facebook.com/EUinRussia/photos/a.10150323106535652.559882.443886785651/

/?type=3&theater>

Analitychna dopovidʼ do Shchorichnoho Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi

Rady Ukrayiny "Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny v 2016 rotsi". [Analytical

Report on Yearly Address of the President of Ukraine to the Supreme Rada of

Ukraine “On Internal and External Position of Ukraine in 2016], <http://www.niss.gov.ua/

content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf>

Svitova hibrydna viyna: ukrayinsʼkyy front: Monohrafiya / za zah. r ed. V. P. Horbulina.–

К. : NISD, 2017. – 496 с. [Еlektronti resurs]. – Rejim dostupu: http://www.niss.gov.ua/content/

articles/files/HW_druk_fin+site_changed-6e437.pdf

Vlasyuk O. V. Kremlivsʼka ahresiya proty Ukrayiny: rozdumy v konteksti viyny: Monohrafiya

/ O. V. Vlasyuk, S. V. Kononenko.– К. : NISD, 2017. – 304 с. [Еlektronti resurs]. –

Rejim dostupu: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/niss_Kreml-agressin_ drukd7e5f.

pdf

Pocheptsov G. Gibridnaya voyna v novykh kontekstakh [Еlektronti resurs]. – Rejim dostupu:

http://www.osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridnaya_voyna_v_novykh

_kontekstakh

Published
2018-01-11