CONCEPTUAL PROVISION OF US GLOBAL LEADERSHIP POLICY OF POST-BIPOLAR PERIOD

  • N Litvinenko Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • N Pogorila Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Abstract

Article deals with conceptual and theoretical grounds for US global leadership policy in the post-bipolar period. In this context, the strategy of US global leadership during the presidency of Bill Clinton is thoroughly researched. On the conceptual level the existing strategy of US global leadership under President George. W. Bush is being reviewed. The liberal realistic concept of US leadership under presidency of B. Obama found further development. The basic differences in foreign policies between Republican and Democratic US administration post-bipolar era were revealed. It is reported that the US would continue to play a crucial role in world politics and provide conceptual and applied political and security strategies of the United States, which affect foreign policy and constitute an integral part of US geopolitical interests.

Author Biographies

N Litvinenko, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv
PhD (Economics); Associate Professor at the Department of International Information
N Pogorila, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Applicant, Department of International Information

References

Brzezinski Z. Three Presidents and the Crisis of American Superpower / Zbigniew Brzezinski. – New York : Basic Books, 2009. – 240 r.

Hyland W. G. America’s New Course / W. G. Hyland // Foreign Affairs. – Spring 1990. – Vol. 69. – № 2. – P. 1–12.

Kagan R. The Benevolent Empire / R. Kagan // Foreign Policy. – №. 111, Summer 1998. – 24–35.

Chwenninger Sh. Revamping American Grand Strategy / Sh. Schwenninger // World Policy Journal. – Fall 2003. – Vol. XX. – № 3. – P. 25–44.

White J. Still Seeing Red. How the Cold War Shapes the New American Politics / J. White. – Boulder (Co.), 1997. – 347 p.

Dudko I. D. Kriteriyi i mehanIzmi zabezpechennya mizhnarodno-politichnih Interesiv SShA v nestatsIonarnIy sistemi mizhnarodnih vidnosin : dis. d-ra polIt. nauk: 23.00.04 / Dudko Irina Dmitrivna ; Nats. akad. nauk UkraYini, In-t svIt. ekonomIki i mizhnar. vidnosin. – K., 2008. – 455 s.

LakIshik D. M. Kontsept SShA v analitichnih doslidzhennyah suchasnih tendentsiy globalnogo rozvitku / D. M. LakIshik // Istoriko-politichni studiyi. Seriya : Politichni nauki : zb. nauk. pr. / M-vo osviti i nauki Ukrayini, DVNZ «KiYiv. nats. ekon. un-t Im. Vadima Getmana», In-t Istoriyi ukr. susp-va ; redkol. : I. D. Dudko (golova) [ta In.]. – Kyiv : KNEU, 2015. – № 2. – S. 56–65.

Ponomarov M. V. Istoriya krayin Evropi ta Ameriki v Novitniy chas. – M. : Prospekt. – 416 c.

Rizhkov M. M. Strategiyi strimuvannya u zovnishniy ta bezpekoviy polititsi SShA / M. M. Rizhkov // Aktualni problemi mizhnarodnih vidnosin. – 2011. – Vip. 102(1). – S. 5–21.

Fesenko M. V. Transformatsiya suchasnoyi sistemi mizhnarodnih vidnosin: kontseptualniy i prognostichniy vimir / M. V. Fesenko – K. : Tsentr vilnoyi presi, 2008. – 236 s.

SShA i svit XXI stolittya : monografIya / Pahomov Yu. M., Koval I. M., Shergin S. O. ta inshi. – K. : Tsentr vilnoyi presi, 2013. – 620.

Yakovenko N., Piskorska G. Prioriteti mizhnarodno-politichnoyi diyalnosti CShA v strategiyah natsionalnoyi bezpeki / N. Yakovenko, G. Piskorska // Amerikanska Istoriya ta politika: naukoviy zhurnal. – № 2. – K., 2016. – 254 s.

Zhiltsov D. Evolyutsiya voenno-politicheskih vzglyadov SShA v period s nachala 90-h godov po nastoyaschee vremya / D. Zhiltsov // Zarubezhnoe voennoe obozrenie №12, 2012. – C. 3–11.

Kabachenko A. P. Istoriya mirovoy politiki / A. P. Kabachenko. – M. : izdatelstvo MGU, 2007. – 828 c.

Mursalov R. S. Obsuzhdenie kontseptsii «soglasovannoy bezopasnosti» v pravyaschih krugah SShA (1993–1997 g.) / R. S. Mursalov // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013. – № 368. – S. 89–91.

Troitskiy M. A. Kontseptsiya «programmiruyuschego liderstva» v evroatlanticheskoy strategii SShA // Pro et Contra. – 2002. – № 4. – S. 86–103.

Torkunov A. V. Sovremennyie mezhdunarodnyie otnosheniya [Elektroniy resurs] / A. V. Torkunov / Uchebnik / Pod. red. A. V. Torkunova. – M. : «Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya» (ROSSPEN), 1999. – 584 s. – Rezhim dostupu: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001089/st000.shtml

Shakleina T. A. Rossiya i SShA v novom mirovom poryadke. Diskussii v politiko-akademicheskih soobschestvah Rossii i SShA (1991-2002) / T. A. Shakleina. – M. : Institut SShA i Kanadyi RAN, 2002. – 445 s.

Bzhezinskiy Z. Esche odin shans / Zbyignev Bzhezinskiy. Tri prezidenta i krizis amerikanskoy sverhderzhavyi. – M. : Mezhdunarodnyie otnosheniya, 2007. – 240 c.

Zhiltsov D. Evolyutsiya voenno-politicheskih vzglyadov SShA v period s nachala 90-h godov po nastoyaschee vremya / D. Zhiltsov // Zarubezhnoe voennoe obozrenie. – № 12, 2012. – C. 3–11.

Shakleina T. A. Mirovoy poryadok v XXI veke. Evolyutsiya globalnoy strategii SShA (2001–2011) / T. A. Shakleina // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya : Mezhdunarodnyie otnosheniya i mirovaya politika. Seriya 25. – 2011. – № 3. – S. 35–58.

The National Security Strategy of the United States of America [Elektroniy resurs] – September, 2002. – Rezhim dostupu: http://wwwglobalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf.

Podobinska-Shtik N. Protistoyannya bezpekovim zagrozam u SShA ta Velikiy Britaniyi : porIvnyalniy analiz [Elektroniy resurs] / N. PodobInska-Shtik // Viche. – № 6, berezen 2011. – Rezhim dostupu: http://www.viche.info/journal/2473.

Woodward B. Bush at War / B. Woodward. – New York : Simon and Shuster, 2002. – 376 p.

The National Security Strategy of the United States of America. – March, 2006.

National Strategy on Combating Terrorism. [Elektroniy resurs] / September, 2006. – Rezhim dostupu: http://www.fas.org/irp/threat/nsct2006.pdf.

Zhuravleva V. Yu. Evolyutsiya podhodov administratsii Obamyi k obespecheniyu natsionalnoy bezopasnosti [Elektroniy resurs] / V. Yu. Zhuravleva // Institut mirovoy ekonomiki I mezhdunarodnyih otnosheniy imeni E. M. Primakova. – 06. 04. 2015. – Rezhim dostupu: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1602&ret=640.

Shevchuk O. V. zovnishnopolitichni prioriteti administratsiyi B. Obami. / O. Shevchuk. // Naukovi pratsi [Chornomorskogo derzhavnogo universitetu Imeni Petra Mogili]. Ser. : Politologiya, 2013. T. 212, Vip. 200. – S. 9–13.

Matveeva O. PolItika globalnogo liderstva SShA za prezidenstva Baraka Obami / [Elektroniy resurs] O. Matveeva // Zovnishni spravi. – Ekspertna dumka. – 30. 04. 2015. – Rezhim dostupu: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/politika-globalnogo-liderstva-ssha-za-prezidenstva-ba/Hyland W. G. America’s New Course / W. G. Hyland // Foreign Affairs. – Spring 1990. – Vol. 69. – № 2. – P. 1–12.

Published
2017-11-18