LEX VOLUNTATIS AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE FOR CONTROL OF SECURING OBLIGATIONS

  • А. Г. Покачалова Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Abstract

With the increasing number of concluded security interest agreements that incorporate a foreign element a problem of conflict of laws regulation of the said agreements becomes particularly challenging. This article focuses on highlighting the concept and the legal nature of autonomy of the parties (Lex Voluntatis) as a fundamental principle of the conflict of laws regulation for securing the performance of obligations. The author studied different points of view of scientists with regard to the legal nature of the autonomy of the parties (Lex Voluntatis).

Special attention was devoted to main issues that arise when studying the principle of autonomy of the parties (Lex Voluntatis), namely to the conditions of application, time limits, a form of expression of autonomy, the validity of the agreement on the choice of law, the scope of the chosen law, the choice of Lex mercatoria as applicable law by the parties, etc.

Author Biography

А. Г. Покачалова, Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv
Candidate of Legal Sciences, Assistant at the Private International Law Department

References

Gaazka KonventsIya «Pro pravo, scho zastosovuetsya do dogovoriv mizhnarodnoyi kupivliprodazhu» 1986 roku. – [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_927.

Mizhamerikanska Konventsiya «Pro pravo, scho zastosovuetsya do mizhnarodnih kontraktiv» 1994 roku. – [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://uristinfo.net/dogovornoe-pravo/99-dogovornoe-pravo-v-mezhdunarodnom-oborote/0-mezhamerikanskaja-konventsija-o-prave-primenimom-k-mezhdunarodnym-kontraktam.html.

Reglament (ES) # 593/2008 Evropeyskogo parlamentu ta Radi vid 17 chervnya 2008 roku. – [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_905

Mizhnarodne privatne pravo : naukovo-praktichniy komentar zakonu/ [Kisil V. I., Serogin O. Yu. ta in.] ; za red. A. S. Dovgerta. – H. : TOV «Odisey», 2008. – 352 s.

Anufrieva L. P. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo: v 3 t. / L. P. Anufrieva. – T. 3: Transgranichnyie bankrotstva. Mezhdunarodnyiy kommercheskiy arbitrazh. – M. : Izd-vo BEK, 2002. – 768 s.

Vilkova N. G. Dogovornoe pravo v mezhdunarodnom oborote / N. G. Vilkova. – M. : Statut, 2004. – 510 s. – [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z956_page_1.html.

Vorobev D. V. Kollizionnoe regulirovanie zalogovyih pravootnosheniy v RF / D. V. Vorobev // Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. – 2002. – # 4. – [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.lawmix.ru/comm/4654.

Dovgert A. S. Deyaki problemi viboru storonami prava, scho pidlyagae zastosuvannyu u zovnishnoekonomichnih dogovorah / A. S. Dovgert // Mizhnarodne privatne pravo: aktualni problemi. – K. : Ukr. tsentr pravn. studiy, 2001. – 331 s.

Zadorozhna S. M. Avtonomiya storin u mizhnarodnomu privatnomu pravi: MonografIya / S. M. Zadorozhna. – Chernivtsi: Tehnodruk, 2008. – 216 s.

Zvekov V. P. Kollizii zakonov v mezhdunarodnom chastnom prave / V. P. Zvekov. – M. : Volters Kluver, 2007. – 416 s.

Zyikin I. S. Dogovor vo vneshneekonomicheskoy deyatelnosti / I. S. Zyikin. – M. : Mezhdunarodnyie otnosheniya, 1990. – 224 s.

Kanashevskiy V. A. Vneshneekonomicheskie sdelki : materialno-pravovoe i kollizionnoe regulirovanie / V. A. Kanashevskiy. – M. : Volters Kluver, 2008. – 591s. – [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: https://books.google.com.ua/books?id=JtOPtg4YI50C&pg=PA4&lpg=PA4.

Kisil V. I. Mizhnarodne privatne pravo : pitannya kodifikatsiyi / V. I. Kisil. – K. : Ukraina, 2005. – 478 s.

Kisil V. I. Pravo, scho zastosovuetsya do zovnishnotorgovelnih dogovoriv : tendentsiyi rozvitku zakonodavchogo regulyuvannya / V. I. Kisil // Yuridichniy zhurnal. – # 2. – 2004. – S. 19-28. – [Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1020.

Koh H. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo i sravnitelnoe pravovedenie / H. Koh, U. Magnus, P. Vinkler fon Morenfels; per. s nem. Yu. M. Yuldashev. – M. : Mezhdunarodnyie otnosheniya, 2003. – 476 s.

Kutafin D. O. Unifikatsiya i garmonizatsiya norm prava o zaloge v mezhdunarodnom chastnom prave: dis. kand. yur. nauk: 12.00.03 / Dmitriy Olegovich Kutafin. – M., 2007. – 198 s.

Lunts L. A. Kurs mezhdunarodnogo chastnogo prava: v 3 t. / L. A. Lunts. – T. 1. – M. : Spark, 2002. – 1007 s.

Mezhdunarodnoe chastnoe pravo / [L. P. Anufrieva, K. A. Bekyashev i dr.]; pod. red. G. K. Dmitrievoy. – [2-e izd.]. – M. : Prospekt, 2008. – 687 s.

Mezhdunarodnoe chastnoe pravo: inostrannoe zakonodatelstvo / [Zhiltsov A. N., Muranov A. I. i dr.]; pod red. A. L. Makovskogo. – M. : «Statut», 2000. – 892 s.

Merezhko A. A. Lex Mercatoria: teoriya i printsipyi transnatsionalnogo torgovogo prava. – K. : «Takson», 1999. – 415 s.

Moss D. K. Avtonomiya voli v praktike mezhdunarodnogo kommercheskogo arbitrazha / D. K. Moss. – M. : Institut gosudarstva i prava, 1996. – 83 s.

Pokrovskaya A. B. Soglashenie o prave, primenimom k grazhdansko-pravovyim sdelkam / A. B. Pokrovskaya // Aktualnyie problemyi grazhdanskogo prava. – M. : Statut, 2002. – Vyip. 5 – S. 340-389.

Rubanov A. A. Avtonomiya voli v mezhdunarodnom chastnom prave kak teoreticheskaya problema / A. A. Rubanov // Sovetskiy ezhegodnik mezhdunarodnogo prava. – M., 1987. – S. 214-228.

Trigubovich N. V. Avtonomiya voli v mezhdunarodnom chastnom prave: dis. kand. yurid. nauk: 12.00.03 / N. V. Trigubovich. – Saratov, 1999. – 161 c. – [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/102285.html.

Chubyikina E. V. Printsip avtonomii voli storon vo vneshneekonomicheskom dogovore / E. V. Chubyikina // Zakonodatelstvo. – 2001. – # 10. – S. 16-22. – [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://expert-kollegia.ru/articles.php?serv=212&part=5632.

Published
2017-02-21